VISITA DE LA INSPECCIÓ DE TREBALL AL CP QUATRE CAMINS 19/7/2023

 

Ahir dimecres dia 19, i a petició de la Inspecció de Treball, els delegats de prevenció de CCOO, 1a Força Sindical de Catalunya, Ugt i Acaip vam acompanyar a la inspectora de treball, Sra. Cristina durant la visita que va efectuar al CP Quatre Camins per tal de comprovar l’estat d’execució de diferents requeriments de la Inspecció de Treball en aquest centre penitenciari.

 

Lamentem l’absència dels delegats de Csif, Intersindical-CSC i Iac-Catac, que també van ser convocats, però no van assistir.

Durant la visita vam recórre les següents dependències a demanda de la Sra. Inspectora: els vestuaris del centre, que tots ja sabeu com estan, ingressos, DMS, cuina, tallers, els mòduls residencials 1,2,3,4 (en obres), 7 i 8, comunicacions C10 i C4, DERT i C30, i vam comprovar el flagrant incompliment dels requeriments, emesos dins el termini i en la forma escaient, fa més de tres anys.

La inspectora va prendre nota de totes les deficiències detectades i no corregides, antigues i noves, principalment derivades de problemes amb la climatització, manteniment i sistemes contra incendis,  a més de les diferents queixes que li van transmetre directament alguns companys, moltes de les quals feien referència a les característiques del nou vestuari per fer front a la calor. 

Finalitzada la visita, la inspectora de treball va redactar “in situ” un nou requeriment donant ordres a l’Administració per tal de corregir TOTS els problemes detectats. Esperem que aquesta vegada, tal com CCOO hem defensat i defensem en els diferents comitès i davant inspecció de treball que sempre ens ha donat la raó (feu clic), es dediquin per part de la SMPRAV els recursos econòmics i humans necessaris perquè els companys i companyes desenvolupin les seves tasques en el Centre Penitenciari de Quatre Camins en les condicions adequades indicades en la normativa legal vigent. (llei de prevenció i legislació derivada de la mateixa). 

 

CCOO HEM ESTAT L’ÚNIC SINDICAT QUE HA DENUNCIAT DAVANT LA INSPECCIÓ DE TREBALL, LA SITUACIÓ D’INACCIÓ I DE DEGRADACIÓ EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT LABORAL.

 

Barcelona, 20 de juliol de 2023

 

DESCARREGA LA NOTA INFORMATIVA DE CCOO DE LA VISITA DE LA INSPECCIÓ DE TREBALL AL C.P. QUATRE CAMINS

US CONTINUAREM INFORMANT!