C.P. QUATRE CAMINS – REQUERIMENT DE LA INSPECCIÓ DE TREBALL PER LA DENUNCIA DE CCOO

 

CCOO, 1a FORÇA SINDICAL DE CATALUNYA, HEM ESTAT L’ÚNIC SINDICAT QUE HA DENUNCIAT DE MANERA CONTÍNUA DAVANT LA INSPECCIÓ DE TREBALL, LA SITUACIÓ D’INACCIÓ I DE DEGRADACIÓ EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT LABORAL

 

 

El 10 de maig de 2021, a conseqüència dels dos incendis del 8 de maig de 2021 en el DERT del C.P. Quatre Camins, CCOO, vam ser l’únic sindicat representatiu que va presentar denúncia fonamentada i degudament feta davant la Inspecció de Treball (feu clic per a descarregar la informació) per la situació de degradació del centre en matèria de seguretat.

El 3 de desembre de 2021, la Inspecció de Treball ens va donar la raó a CCOO (i després va informar els delegats de prevenció de la resta de sindicats) indicant que s’estava incomplint la normativa en matèria de seguretat i salut laboral.

El 19 de juliol de 2023, la Inspectora de Treball va fer una visita d’inspecció al C.P. Quatre Camins per comprovar l’estat d’execució dels requeriments pendents.

 L’endemà va emetre informe requerint a l’administració a corregir una llarga sèrie de deficiències en matèria de Boques d’Incendi Equipades (BIE) en un termini de 10 dies. La inspectora també va observar una extensa llista de deficiències sense corregir en els vestuaris i diversos mòduls, despatxos de funcionaris, cabines, patis i passadissos del C.P. Quatre Camins requerint la seva correcció en terminis de 10 dies per a les més urgents i de 2 mesos per a la resta.

 

CCOO JA CONEIXEM DE LA POCA DILIGÈNCIA QUE L’ADMINISTRACIÓ MOSTRA A L’HORA DE CORREGIR DEFICIÈNCIES QUE CCOO DENUNCIEM I LA INSPECCIÓ DE TREBALL SENYALA.

 

Per això el 27 d’abril de 2022 CCOO vam presentar denúncia per les 3677 mesures correctores sense aplicar en els centres penitenciaris catalans (feu clic). I a poc a poc van caient les inspeccions als diferents centres així com les resolucions i requeriments dels Inspectors de Treball de cada zona.

 

CCOO HEM LLUITAT, LLUITEM I CONTINUAREM LLUITANT PERQUÈ L’ADMINISTRACIÓ COMPLEIXI AMB LES SEVES OBLIGACIONS EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT LABORAL


CCOO CONTINUAREM PRESENTANT TOTES LES DENÚNCIES I DUENT A TERME TOTES LES ACTUACIONS QUE FACIN FALTA EN DEFENSA DELS TREBALLADORS I TREBALLADORES PENITENCIÀRIES CATALANES.

 

Aquest és un resum d’algunes de les actuacions més recents realitzades per CCOO en matèria de seguretat i salut laboral:

Barcelona, 4 d’agost de 2023

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA SOBRE EL REQUERIMENT DE LA INSPECCIÓ DE TREBALL AL C.P. QUATRE CAMINS PER LA DENUNCIA DE CCOO

US CONTINUAREM INFORMANT!