NEGOCIACIÓ DE BASES DEL CONCURS DEL COMANDAMENTS INTERIOR I OFICINES

El 19 de juny CCOO hem assistit a una nova reunió del concurs de comandaments d’interior i oficines

En aquesta, el Departament de Justícia malauradament, no trasllada una solució definitiva que pugui exceptuar de la segona fase als comandaments que ja havien guanyat un lloc definitiu i només vulguin canviar de centre penitenciari sense promocionar a un altre lloc diferent del seu.

En segon lloc, fent referència a la norma i als pronunciaments de l’Assessoria jurídica i els criteris de funció pública, es pronuncien en sentit contrari a la proposta de valorar més de 6 mesos als treballadors que ocupen llocs en encàrrecs en funcions. Segons argumenta l’Administració, s’ha estudiat el tema des d’un punt de vista legal de totes les maneres possibles, però segons manifesten hi ha una absoluta impossibilitat legal de reconèixer el temps de treball exercit en encàrrec de funcions més enllà dels sis mesos que hauria de durar qualsevol encàrrec, tal com fixa la norma.

CCOO critiquem durament la irresponsabilitat de l’Administració per no haver convocat concursos anteriorment i per no haver dut a terme la gestió dels encàrrecs de funcions d’una manera escrupolosament legal, donant lloc a aquesta situació.

CCOO en referència a la situació dels comandaments definitius, continuem defensant i exposant que és imprescindible que l’Administració contempli la possibilitat de convalidació d’aquesta segona fase. CCOO troben completament absurd i injust que treballadors que van superar procediments amb requisits, proves i criteris de selecció idèntics hagin de tornar a ser avaluats per ocupar exactament el mateix lloc que ja ocupen des de fa 10 anys o encara més però en un centre diferent.

En aquest sentit, hem tornat a proposar diferents alternatives:

  1. Convalidació de la nota per la segona fase dels aspirants que van superar el procediment obtenint plaça en convocatòries anteriors obrint opció de millora. Tenint en compte la identitat dels procediments realitzats anteriorment, es mantindria la nota obtinguda en convocatòries anteriors de manera ponderada respecte al total de la segona fase d’aquest procés i permetent la realització opcional d’una prova que permeti afegir un coeficient de millora a la nota inicial.
  2. Fer ús d’una part de treball exercit com a comandament definitiu dels llocs a proveir, als efectes de convalidar la segona fase. Solament el que correspongui a l’ocupació de manera definitiva en un lloc idèntic al que s’opta (equiparant Cap de Serveis, Crimo i Cue) . D’aquesta manera s’evitaria la restricció legal que impedeix que es pugui valorar el mateix mèrit dues vegades. Aquest «sobrant no computat» i no utilitzat tenint en compte el límit dels 40 punts en la primera fase de valoració del treball exercit es podria meritar en la segona fase de concurs d’una manera que encara s’hauria de definir i negociar.

L’Administració es compromet a analitzar les propostes i ens convocarà novament. Seguint les expectatives, aquest procediment es publicaria després de l’estiu. L’Administració aprofita per traslladar que estan valorant que la presentació de sol·licituds es realitzi mitjançant l’ús de formularis electrònics.

CCOO exigim a l’Administració que valori les solucions possibles amb caràcter d’urgència recordant el compromís de convocar la resta de concursos per tots els col·lectius penitenciaris.

 

DESCARREGA LA NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓ DE BASES DEL CONCURS DE COMANDAMENTS DE 19.06.2018 EN PDF

INFORMACIÓ DE LA REUNIÓ DE GRUP DE TREBALL DE 31 .05.2018

INFORMACIÓ DE LA REUNIÓ DE NEGOCIACIÓ DE BASES DEL CONCURS DE COMANDAMENTS DE 25.04.2018

INFORMACIÓ DE LA REUNIÓ PREVIA DEL 11 D’ABRIL DE NEGOCIACIÓ DEL CONCURS DE COMANDAMENTS

INFORMACIÓ DE LA REUNIÓ PREVIA DEL 20 DE MARÇ DE NEGOCIACIÓ DEL CONCURS DE COMANDAMENTS

INFORMACIÓ DE LA REUNIÓ PREVIA DEL 02 DE MARÇ DE NEGOCIACIÓ DEL CONCURS DE COMANDAMENTS

INFORMACIÓ DE LA REUNIÓ PREVIA DEL 23 DE FEBRER DE NEGOCIACIÓ DEL CONCURS DE COMANDAMENTS

US CONTINUAREM INFORMANT!!