SIGNEM AMB LA CONSELLERA L’ACORD DE JUBILACIÓ ANTICIPADA

 

Ahir, dijous 2 de desembre de 2021, CCOO, 1a Força Sindical de Catalunya, vam signar amb la consellera de justícia, Lourdes Ciuró, l’acord de jubilació anticipada per al col·lectiu penitenciari.

«Això no és el final, ni tan sols és el començament del final. Però, possiblement, és el final del principi» (W. Churchill)

 

Encara queda negociar amb el govern de l’Estat, i que finalment s’introdueixi com una disposició addicional en la Llei General de la Seguretat Social (com l’Ertzaintza) o com Reial Decret (com els policies locals), però l’acord aconseguit, que serà validat pel Govern i publicat en el DOGC, és indubtablement una victòria per al col·lectiu.

El camí ha estat llarg, dur i treballós. CCOO, des que es va signar l’acord de 2006 que va introduir la possibilitat de negociar la jubilació anticipada, hem insistit sempre a plantejar el tema de la jubilació anticipada en tots els àmbits en els quals hem participat, però no va ser fins a finals de 2019 que es va obrir una finestra decisiva que CCOO vam saber aprofitar.

Fem un resum de les accions de CCOO més rellevants a favor de la jubilació anticipada durant els darrers dos anys:

 

6/12/2019 Durant una reunió amb la cúpula del departament al qual va acudir la secretària general, màxim càrrec del departament després de la consellera, l’administració planteja modificar el decret de 2a activitat i crear un grup de treball per a això. CCOO aconseguim forçar que la secretària general accepti que aquest grup de treball tractarà també la jubilació anticipada.
22/01/2020 Durant la reunió del grup de treball, l’administració manifesta que finalment convocarà el grup de treball tècnic però només per a tractar la 2a activitat. CCOO defensem que l’important és realitzar un estudi sobre la jubilació anticipada i que ha de tractar-se en el si d’aquest grup. Els altres sindicats s’adhereixen, i l’administració finalment accepta ampliar el grup de treball en temps i personal perquè s’inclogui l’estudi de la jubilació anticipada.
11/02/2020 El grup de treball per a la jubilació anticipada, que CCOO havíem sol·licitat durant anys, inicia els seus treballs amb l’objectiu final de realitzar un informe tècnic que permeti impulsar la jubilació anticipada  i una nova regulació de la 2a activitat. La participació i aportacions de CCOO, que forma part del grup de treball, són essencials, com reconeix la mateixa administració.
21/02/2020 En escrit conjunt, CCOO exigim a l’administració la signatura d’un acord de jubilació anticipada. L’administració s’escuda en l’informe en el qual estàvem treballant i manifesta que només signarà un acord quan estigués disponible.
9/06/2020 A pesar que la pandèmia alenteix tots els temes que no tinguin referència directa amb la malaltia, en escrit conjunt, CCOO exigim canvis profunds en la secretària de mesures penals i demanem novament la signatura d’un acord de jubilació anticipada.
17/02/2021 Es realitza la presentació de l’informe del grup de treball de jubilació anticipada. CCOO, tal com va reconèixer la mateixa administració, realitzem aportacions decisives en la realització del voluminós informe tècnic de prop de 300 pàgines. L’informe, la realització del qual vam proposar i vam defensar CCOO com a element estratègic fonamental per a aconseguir la jubilació anticipada, ha estat un element bàsic per a aconseguir la signatura de l’acord actual.
28/05/2021 Després de les eleccions i el canvi de govern, CCOO dirigim escrit registrat a la nova consellera, que havia pres possessió del seu càrrec dos dies abans. En aquest escrit demanem la signatura d’un acord de jubilació anticipada d’acord amb el complet informe tècnic que disposàvem el col·lectiu penitenciari, i sol·licitem reunió urgent amb ella.
15/04/2021 En escrit conjunt a la secretària general del departament de justícia, CCOO exigim reunió urgent per a tancar sense dilació l’acord de jubilació anticipada, tal com avalava l’informe tècnic del grup de treball de jubilació anticipada.
18/06/2021 Els sindicats representatius ens reunim amb la consellera de justícia Lourdes Ciuró. CCOO li lliurem en mà un complet informe sobre la situació del sistema penitenciari català on constava el problema de l’envelliment de plantilla, vam defensar de manera detallada la necessitat de la jubilació anticipada i li ensenyem l’estudi del grup de treball, del qual per cert no tenien notícia (l’administració anterior ni els havia deixat una còpia).
Juny – setembre 2021 Entre juny i setembre es produeix un canvi de gestors en el departament de justícia i la secretaria de mesures penals que alenteix i deté qualsevol procés de negociació. Amand Calderó dimiteix el 6 de juliol, però el nou secretari de mesures penals no fes nomenat fins a setembre passat.
13/07/2021 CCOO ens reunim amb el director general d’afers penitenciaris i durant el seu transcurs novament vam defensar la necessitat de la jubilació anticipada per al nostre col·lectiu.
24/11/2021 Delegats de CCOO, en unió a delegats d’UGT i CATAC, realitzem una acció d’entrada en el departament de justícia on ens manifestem. Aconseguim forçar una reunió urgent amb l’administració on s’acorda reunió urgent per al divendres 26 de novembre on se signarà un preacord de jubilació anticipada.
26/11/2021 Els sindicats representatius CCOO, UGT, CATAC i CSIF signem el preacord vinculant de jubilació anticipada que serà signat per la consellera en persona el dijous 2 de desembre de 2021.
2/12/2021 Finalment, signem el tan necessari acord de jubilació anticipada amb la consellera de justícia Lourdes Ciuró.  

 


Respecte a l’acord convé aclarir una sèrie de qüestions i dubtes:

 

  • L’acord signat, que serà aprovat pel govern i publicat en el DOGC, implica que la proposta de jubilació anticipada es portarà a negociar amb el govern de l’Estat. Durant el transcurs de la negociació i en funció de les dades tècniques es fixaran de manera definitiva coeficients, períodes mínims de cotització, etc. El procés està regulat pel Reial Decret 1698/2011
  • La proposta de l’administració inclosa en el redactat del preacord a signar el divendres passat d’avançar la jubilació anticipada un màxim de 5anys (o 6 anys si s’emporten 37 anys en el cos) era còpia literal del Reial decret 1449/2018 que va introduir la jubilació anticipada dels policies locals. CCOO no estàvem d’acord i durant la reunió del divendres passat vam introduir en aquest punt el text literal de l’acord de mossos amb el departament d’interior, que permet avançar la jubilació als 60 anys, i la possibilitat de poder avançar la jubilació un altre any més, fins als 59 anys (en aquest últim cas amb 35 anys en el cos). El text signat en aquest punt és còpia literal de l’acord de mossos.
  • D’acord amb l’RD1698/2011, l’avanç de l’edat de jubilació es calcularà per mitjà de coeficients reductors, que es fixaran de manera definitiva durant la negociació que s’ha de realitzar a Madrid. Cada persona avançaria multiplicant els anys treballats en el mitjà penitenciari multiplicats pel coeficient corresponent al seu grup. El resultat es restaria de 65 o de 67 anys (actualment estem en un període transitori; en 2021 són 66 anys i cada any augmenta l’edat en dos mesos, fins a quedar en 67 en 2027) depenent del temps cotitzat al llarg de tota la vida laboral (incloent-hi períodes cotitzats fora del mitjà penitenciari). És el mateix sistema que s’aplica als altres col·lectius com l’Ertzaintza i les policies locals.
  • Durant la negociació que s’ha de realitzar a Madrid s’introduirà un període mínim de cotització en el mitjà penitenciari.
  • La pensió de jubilació a cobrar es calcularia sobre la base dels 25 últims anys cotitzats, sigui en el mitjà penitenciari o en altres llocs.

El grup parlamentari de JuntxCat ha presentat al Senat dues esmenes d’addició als PGE. Una introduint una partida pressupostària per a la nostra jubilació anticipada, i una altra afegint una disposició addicional a la Llei General de la Seguretat Social (és el sistema emprat amb l’Ertzaintza) que introdueixi la jubilació anticipada dins de la normativa de la S. S.

La consellera Lourdes Ciuró es va comprometre durant la signatura de l’acord d’ahir a buscar suports parlamentaris per a aconseguir l’aprovació de les esmenes, però no convé tirar les campanes al vol, ja que la seva aprovació sembla difícil.

El que si demostra de manera indubtable les accions de la nostra consellera durant els seus sis mesos en el càrrec és que el compromís que va adquirir d’enfrontar els problemes del sistema penitenciari català no eren meres paraules. Veurem com discorre el futur, però el que és clar és que TENIM CONSELLERA.

Barcelona, 3 de desembre de 2021

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA DE CCOO SOBRE L’ACORD DE JUBILACIÓ ANTICIPADA

US CONTINUAREM INFORMANT!